'Japonya'da taht değişikliği beynelmilel radikal değişikliklere hazırlık'

30 Nisan 2019 Salı
'Japonya'da taht değişikliği beynelmilel radikal değişikliklere hazırlık'
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Levent "Japonya'da taht değişikliği beynelmilel platformda öngörülen radikal değişikliklere bir hazırlık mahiyetinde." dedi.
Yorumunu bırak